Expositie Kunstige benen op Pad

Laatste nieuws

Poster Kunstige Benen op Pad 2-1

Vanaf 15 mei tot 6 augustus gaan er in Exmorra 120 Kunstige Benen op Pad. Deze expositie is een onderdeel van Kunst in de Tuinen, waaraan dit jaar 24 kunstenaars deelnemen in de tuinen van Exmorra op de wandelroute “It Eksmoarster Rûntsje”. De Kunstige Benen zullen exposeren langs de groenstrook, gelegen bij de ijsbaan. Je komt er vele technieken tegen. Van schilderen, wol bewerken, glas kunst, natuur elementen, emaile op koper, staal bewerken, zen tangle, mozaïk etc. het is teveel om op te noemen en zeer de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Zelfs is er een puzzle van gemaakt, die je op kunt lossen en een prijs mee kan winnen.  Zo mogelijk nog belangrijker: het goede doel dat er aan gekoppeld is. Er wordt geld ingezameld voor ALS-onderzoek. ,,De expositie is vrij toegankelijk, maar bij glasblazerij It Quakeltje en bij Galerie Staal en Steen staat een “spaarpotbeen” waar donaties welkom zijn. Meer informatie over de kunstenaars, en de puzzle vind je op beleefexmorra.nl.

Tot ziens

Anna Akke Fopma